Knjigovodstvo

Nudimo vam kompletno knjigovodstvo in svetovanje ali pa samo posamezne storitve, ki jih od nas zahtevate:

 • Kontiranje in knjiženje verodostojnih računovodskih listin
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • obračun DDV ( mesečni, trimesečni, polletni )
 • obračun plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, dohodnine, poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • pregled terjatev in obveznosti ( dnevni redni izpisi )
 • vodenje osnovnih sredstev z izračunom amortizacije in prevrednotenja
 • obračun obresti
 • poročila davčni upravi , Banki Slovenije, statističnemu uradu, zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • izdelava IOP obrazcev in opominov
 • obračun blagajne, potnih stroškov
 • sestavljanje pogodb
 • izdelava medletnih bilanc in poslovnega rezultata
 • izdelava zaključnega računa, obračuna davka od dobička pravnih oseb in davčne napovedi iz dejavnosti za s.p.
 • pregled prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne
 • pomoč pri ustanavljanju novega podjetja
 • svetovanje

V podjetju FINKOM – knjigovodstvo Maribor se z vsako stranko se individualno dogovorimo, glede prevzema dokumentacije.
Dokumentacijo lahko dostavljate v našo pisarno v knjigovodstvo Maribor, lahko pa jo prevzamemo tudi mi na sedežu stranke.
Prav tako se lahko dogovorimo za dostavo dokumentov na inštitucije omenjene v ponudbi, če želite lahko to dostavo opravimo namesto vas.