Davčno svetovanje

Optimiranje davčne bilance; z nasveti pomagamo do davčno najugodnejših in zakonitih rešitev.

Svetovanje s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje

Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo. Svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem